Špecializovaní lekári a pracoviská

Na Slovensku existujú špecializované pracoviská, ktorá sa diagnostikou, sledovaním a liečbou infantilného hemangiómu dlhodobo zaoberajú:

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Banská Bystrica (www.zzz.sk)
Námestie L. Svobodu 4, 97409 Banská Bystrica

Onkologická ambulance – MUDr. Terézia Stančoková (www.dfnbb.sk)
Tel.: 00 421 48 4726 542 – pondelok-utorok a štvrtok

Dermatovenerologická klinika SZU – MUDr. Soňa Prílepková
Tel.: 00 421 484 413 686 – štvrtok a piatok

—————————————————————————————————————————————-

Nemocnica sv. Jakuba
Ul. Sv. Jakuba 21, 085 01 Bardejov

Detské oddelenie: prim. MUDr. Medrická Mária, e-mail: mariamedricka@nsp-bardejov.sk
http://www.nsp-bardejov.sk/detske-oddelenie/

—————————————————————————————————————————————-

MUDr. Janette Rapčanová, R-Clinic s.r.o.
Na hradbách 3, 085 01 Bardejov
tel.: 00421 54 472 3563

—————————————————————————————————————————————-

Dětská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava
Limbová 1, 833 40 Bratislava

Klinika detskej hematológie a onkológie – MUDr. Daniela Sejnová, Ph.D.
tel.: 00421 2 59 371 230 (http://portal.dfnsp.sk/)

Detská dermatovenerologická klinika – doc. MUDr. Dušan Buchvald, Ph.D.
tel.: 00421 2 59371 284, 59371 442 (http://portal.dfnsp.sk/)

—————————————————————————————————————————————-

Univerzitná nemocnica Martin
Kollárova  2, 03659 Martin

Ambulancia klinickej onkológie – MUDr. Michaela Murgašová
tel.: 00421 434 203 806  (www.unm.sk)

Dermatovenerologická klinika – Prof. MUDr. Juraj Péč, CSc.
tel.: 00421 434 203 484  (www.unm.sk)

—————————————————————————————————————————————-

Nemocnica s poliklinikou Považská Bystrica
Nemocničná 986, 017 01 Považská Bystrica

Detské oddelenie v spolupráci s primárom kožného oddělenia
prim. MUDr. Igor Steiner v spolupráci s prim. MUDr. Tomáš Kopal
tel.: 00421 42 4304224 alebo 00421 42 4304183 (www.nemocnicapb.sk)

—————————————————————————————————————————————-

Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana Prešov
Jána Hollého, 080 01 Prešov

Dermatovenerologická ambulancia 2 – pediatrickej dermatovenerológie
tel.: 00421 051 / 7011551 – každú stredu na ambulancii

MUDr. Petra Imlejová 
tel: 00421 051 / 7011586
(www.fnsppresov.sk)

—————————————————————————————————————————————-

Fakultná nemocnica Trenčín
Legionárska 28, 911 71 Trenčín

Klinika pediatrie a neonatológie
prim. MUDr. Pavol Šimurka, Ph.D. v spolupráci s MUDr. Zuzana Patka Gruntová
tel.: 00421 32 6566 482 (www.fntn.sk)

—————————————————————————————————————————————-

Detská fakultná nemocnica Košice
Tr. SNP 1, 040 11 Košice

Ambulancia pediatrickej hematológie a onkológie 2
MUDr. Irina Oravkinová
prim. MUDr. Natália Galoová
tel.: 00421 55 235 3999 (www.dfnkosice.sk)

KLINIKA DERMATOVENEROLÓGIE, pracovisko Trieda SNP 1
MUDr. Janette Baloghová PhD.
tel: 00421 055 640 3703
tel:: 00421 055 640 3699
(Hlasit diagnózu hemangióm – prednostný termín)