Aké sú rizikové faktory a komplikácie infantilného hemangiómu?

V prípade, že je u dieťaťa ohrozený jeho zrak, sluch, dýchanie, príjem potravy, alebo existuje riziko krvácania, ihneď kontaktujte lekára špecializujúceho sa na liečbu infantilného hemangiómu.

Rizika a vážne komplikácie, ktoré sa môžu objaviť:

Ulcerácia (narušenie povrchu) a hnisanie, infekcia a krvácanie: ulcerácia a bolesť je najčastejšou komplikáciou infantilného hemangiómu a objavuje sa asi v 15 % prípadov, zhruba 2-3 mesiace po narodení, prípadne ihneď po narodení.

01.03-nacent-ulcerated

Ulcerácia infantilného hemangiómu

Ulcerovaný hemangióm

Ulcerovaný hemangióm ohrozuje zdravotný stav dieťaťa. Najviac sa vyskytuje na tvári, v oblasti konečníka alebo v okolí pohlavných orgánov. Ulcerovaný hemangióm dieťa veľmi často bolí, po zhojení zanecháva jazvu a môže mať pre dieťa trvalé následky.

Prvými známkami ulcerácie (prípadne aj hnisania) sú čierne škvrnky na červených okrskoch kože. Bolesť môže sťažovať alebo komplikovať liečbu zhnisanej oblasti (rany).

Ulcerácie môžu viesť k vzniku infekcie a prípadne ku krvácaniu.

Pokiaľ nie je krvácanie liečené/stabilizované, môže u dieťaťa spôsobiť chudokrvnosť, prípadne vyvolať potrebu transfúzie. V ojedinelých prípadoch môže dôjsť k ťažkému krvácaniu.

Dýchanie: K úplnej obštrukcii dýchacích ciest v spojitosti s infantilným hemangiómom dochádza len výnimočne. Avšak hemangióm lokalizovaný v horných cestách dýchacích, už môže dýchanie ovplyvňovať. Tieto hemangiómy sú zvyčajne zistené v rámci bežného lekárskeho vyšetrenia priedušiek.

Aj hemangiómy na hornej pere môžu byť pre malé deti veľkým problémom, napriek tomu, že väčšinou neupchávajú obe nosné dierky naraz.

Tvár: Častými komplikáciami ulcerácií sú trvalé jazvy a znetvorenie tváre. Na nose, očných viečkach a perách sa tiež môže objaviť stopkatý hemangióm. Pokiaľ je tento lokalizovaný na miestach, ako je špička nosu, pery a uši, znamená pre dieťa zvýšené riziko trvalého defektu. Takéto hemangiómy vyžadujú urgentnú liečbu.

Hemangiómy, ktoré negatívnym spôsobom ovplyvňujú vzhľad dieťaťa, spôsobujú rodičom, aj deťom v neskoršom veku, závažné sociálne a psychické problémy.

Zrak: Aj malý hemangióm na očnom viečku môže tlačiť na sietnicu, rohovku alebo zrakový nerv a trvalo tak poškodiť dieťaťu zrak. Takéto hemangiómy musia byť čo najskôr vyšetrené a ďalej monitorované na špecializovanom pracovisku liečby infantilného hemangiómu, prípadne pediatrickým očným lekárom.

Psychologické následky: Hemangiómy, ktoré spôsobujú znetvorenie, alebo spôsobujú funkčné obmedzenie, významne ovplyvňujú kvalitu života ako samotných pacientov, tak celej rodiny. Dôvodom je fakt, že väčšina hemangiómov sa objavuje na hlave a krku a deformuje tak viditeľné časti tela. Tieto znetvorenia majú veľký negatívny psychologický dopad na rodičov aj deti.

Deti aj rodičia sa potom často stretávajú s negatívnymi reakciami okolia, sociálnou stigmatizáciou, smútkom, stresom a stratou sebadôvery.

 1.03-cells

 

Zdroj:

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.

Hemangiomas. Arkansas Children’s Hospital Web site. Accessed January 21, 2013.

Boye E, Yu Y, Paranya G, et al. Clonality and altered behavior of endothelial cells from hemangiomas. J Clin. Invest. 2001;107:745-752.

Chang LC, Haggstrom AN, Drolet BA, et al. Growth characteristics of infantile hemangiomas: implications for management. Pediatrics. 2008;122(2);360-367.

Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013.

Léauté-Labrèze C,Prey S, Ezzedine K. Infantile haemangioma: Part I. Pathophysiology, epidemiology, clinical features, life cycle and associated structural abnormalities. JEADV. 2011;1-9. [epub ahead of print]

Léauté-Labrèze C,Prey S, Ezzedine K. Infantile haemangioma: Part II. Risks, complications and treatment. JEADV. 2011;1-8. [epub ahead of print]

Williams K, Woolf R, Morrison D. Periocular lesion in an infant. BMJ. 2011;343:d7461.