Ako sa infantilný hemangióm diagnostikuje?

Včasné určenie správnej diagnózy je dôležité, aby mohla byť včas zahájená prípadná liečba.

Lekár určuje diagnózu infantilného hemangiómu pomocou vyšetrenia celkového klinického stavu dieťaťa a zhodnotením jeho anamnézy. Pokiaľ to situácia vyžaduje, vykonáva sa biopsia. Histologické vyšetrenie, pri ktorom je preukázaný marker GLUT-1 pomáha odlíšiť diagnózu infantilného hemangiómu od ostatných foriem vaskulárnych (cievnych) anomálií.

Vyšetrovacie metódy

  • Magnetická rezonancia (MR) využíva na zobrazenie orgánov a štruktúr v tele magnetické pole. MR by sa mala vždy použiť na vyšetrenie a určenie rozsahu segmentálnych hemangiómov, spojených s komplikáciami a vývojovými anomáliami.
  • Kožná biopsia je procedúra, pri ktorej je odstránená časť kožného tkaniva, ktorá je následne vyšetrená pod mikroskopom. Táto procedúra má veľký význam pre odlíšenie atypických hemangiómov od iných cievnych poškodení.

02.00-microscope

 

Zdroj:

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.

Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013.