Dva základné typy hemangiómov

Existujú dva základné typy hemangiómov: INFANTILNÝ HEMANGIÓM a KONGENITÁLNY HEMANGIÓM.

Infantilné hemangiómy nemusia byť pri narodení zreteľné a môžu začať rásť až počas prvých týždňov veku dieťaťa. Majú červenú farbu a ich hlavným znakom je, že rastú naozaj veľmi rýchlo.

Infantilné hemangiómy sa delia podľa TYPU na:

  • Povrchové hemangiómy (50 – 60 %) často popisované ako „jahôdka“. Sú to jasne červené tumory (nádory).
  • Hlboké hemangiómy (15 %) sú nádory pod kožou (môžu, alebo nemusia vystupovať), buď nie sú nijako zafarbené, alebo sú zľahka namodravé.
  • Zmiešané hemangiómy (25 – 35 %) sú kombináciou oboch predchádzajúcich.
01.01-superficial

Povrchový hemangióm

01.01-superficial-2

Povrchový hemangióm

01.01-deep

Hlboký hemangióm

01.01-mixed-1

Zmiešaný hemangióm

01.01-mixed-2

Zmiešaný hemangióm

Infantilné hemangiómy sa delia podľa ROZSAHU na:

  • Nodulárne (lokalizované) infantilné hemangiómy, ktoré sú najbežnejšou formou infantilných hemangiómov. Ide až o tri štvrtiny všetkých hemangiómov. Tieto útvary sa vyskytujú samostatne, sú oválne alebo guľaté. Vrodené malformácie (štrukturálne chyby častí tela) sa u týchto hemangiómov nevyskytujú.
  • Segmentálne hemangiómy zasahujú väčšie oblasti tela a vytvárajú na tele tzv. „mapy“. V súvislosti s komplikáciami sú viac rizikové a môžu byť sprevádzané vývojovými abnormalitami (malformáciami).
  • Infantilné hemangiómy môžu byť aj tzv. multifokálneho typu, alebo neurčitého typu.
01.01-nodular

Nodulárne (lokalizované) infantilné hemangiómy

01.01-segmental

Segmentálny hemangióm

01.01-multifocal

Multifokálný hemangióm

Len lekár špecializovaný na liečbu infantilného hemangiómu môže určiť aký typ hemangiómu má Vaše dieťa.

KONGENITÁLNE HEMANGIÓMY sú vaskulárne lézie, ktoré môžu byť diagnostikované už prenatálnym ultrazvukovým vyšetrením. Vznikajú počas vnútromaternicového vývoja a pri narodení dieťaťa majú okrúhly alebo oválny tvar. Môžu mať farbu od ružovej až po fialovú, postihnutá koža je väčšinou na pohmat teplá a miesto je elevované (vyvýšené).

Diferenciálnej diagnostike (na upresnenie diagnózy) pomáha histologické vyšetrenie, pri ktorom sa využívajú imunohistochemické metódy.

U infantilných hemangiómov je prítomný marker GLUT-1, zatiaľ čo u kongenitálnych hemangiómov GLUT-1 marker chýba. Existujú dva typy kongenitálnych hemangiómov:

  • RICH ( R-rapidly Involuting Hemangioma), úplne rozvinutý pri narodení a počas prvého roku veku dieťaťa rýchlo mizne.
  • NICH (Non Involuting Hemangioma), úplne rozvinutý pri narodení a počas života dieťaťa sa nemení.

 

 

Zdroj:

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.

Hemangiomas. Arkansas Children’s Hospital Web site. Accessed January 21, 2013.

Ballah D, Cahill AM, Fontalvo L, et al. Vascular anomalies: what they are, how to diagnose them, and how to treat them. Curr Probl Diagn Radiol. 2011;40:233-247.

Bauland CG, Lüning TH, Smit JM, Zeebregts CJ, Spauwen PHM. Untreated hemangiomas: growth pattern and residual lesions. Plast Reconstr Surg. 2011;127:1643-1648.

Boye E, Yu Y, Paranya G, et al. Clonality and altered behavior of endothelial cells from hemangiomas. J Clin. Invest. 2001;107:745-752.

Chen TS, Eichenfield LF, Friedlander SF. Infantile hemangiomas: an update on pathogenesis and therapy. Pediatrics. 2013;131:99-108.

Chiller KG, Passaro D, Frieden IJ. Hemangiomas of infancy. Clinical characteristics, morphologic subtypes, and their relationship to race, ethnicity, and sex. Arch Dermatol. 2002;138:1567-1576.

Enjolras O, Wassef M, Chapot R. Introduction: ISSVA classification. In: Editor’s name, ed. Color Atlas of Vascular Tumors and Vascular Malformations. City, State of publication: Cambridge University Press; 2007:2-11 (page numbers).

Enjolras O, Mulliken JB. Vascular tumors and vascular malformations (new issues). Adv Dermatol. 1998;13:375-423.

Haggstrom AN, Drolet BA, Baselga E, et al. Prospective study of infantile hemangiomas: demographic, prenatal, and perinatal characteristics. J Pediatr. 2007;150:291-294.

Kleinman ME, Greives MR, Churgin SS, et al. Hypoxia-induced mediators of stem/progenitor cell trafficking are increased in children with hemangioma. Arterioscler Thromb Vasc Biol. 2007;27;2664-2670.

Léauté-Labrèze C,Prey S, Ezzedine K. Infantile haemangioma: Part I. Pathophysiology, epidemiology, clinical features, life cycle and associated structural abnormalities. JEADV. 2011;1-9. [epub ahead of print]

Martin K, Bleib F, Chamlin SL, et al. Propranol treatment of infantile hemangiomas: anticipatory guidance for parents and caretakers. Pediatr Dermatol. 2013;30(1):155-159.

North PE, Waner M, Mizeracki A, Mihm MC. GLUT1: a newly discovered immunohistochemical marker for juvenile hemangiomas. Hum Pathol. 2000;31(1):11-22.

Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013.

van Steensel MAM. Infantile hemangiomas how to know when they grow. Arch Dermatol. 2008;144(12):1650-1650.