Aké sú príznaky a prejavy infantilného hemangiómu?

Infantilný hemangióm nie je zvyčajne pri narodení viditeľný. Môžeme ho identifikovať pomocou tzv. prekurzorov, teda znakov, ktoré rozvoju infantilného hemangiómu predchádzajú. Medzi tieto znaky patrí napr. kožný útvar typu bledej škvrny spojený s lokálnou hypoxiou (nedostatkom kyslíka), alebo červené makuly (škvrny), teleangiektázie (rozšírené cievky) s nepresným ohraničením. Na základe týchto prvých znakov však nie je možné určiť finálnu podobu ani veľkosť hemangiómu.

Infantilné hemangiómy sa väčšinou objavia až niekoľko dní či týždňov po narodení. Podľa toho sa dá tiež určiť, že by mohlo ísť o diagnózu infantilného hemangiómu. Rastová fáza infantilného hemangiómu je väčšinou ukončená počas prvých 3 mesiacov života dieťaťa. Niekedy môže infantilný hemangióm rasť až do 8. mesiaca života (v prípade povrchových hemangiómov), prípadne až do 12. mesiaca života (v prípade hlbokých hemangiómov). V úplne ojedinelých prípadoch môže rastová fáza pretrvávať až do 24.mesiaca života dieťaťa.

Po rastovej fáze sa väčšina IH stabilizuje (stabilizačná fáza), a potom sa pomaly zmenšuje (regresívna fáza), čo môže trvať mesiace až roky. V niektorých prípadoch sa fáza rastu a regresie vzájomne prekrývajú; zatiaľ čo povrchové časti hemangiómu začnú ustupovať, tie hlboko uložené môžu stále rásť. Vo 4. roku života dieťaťa je ukončená regresia (vymiznutie hemangiómu) približne v 60 % prípadov detí, v 7. roku života dieťaťa hemangióm vymizne v 75 % prípadov. Po niektorých hemangiómoch zostáva tkanivo fibrotizované, zhrubnuté, kedy môže (ale tiež nemusí) dôjsť aj ku zmene textúry kože.

U niektorých pacientov s infantilným hemangiómom boli pozorované niektoré ďalšie vývojové anomálie. V súčasnosti sú dobre rozpoznateľné dva syndrómy: PHACES syndróm a PELVIS/SACRAL syndróm.

Dôvodom na včasné určenie diagnózy infantilného hemangiómu a včasné zahájenie liečby je minimalizácia, alebo úplná eliminácia dlhodobých následkov, ktoré by mohli nastať v prípade, že by liečba neprebiehala.

Po regresii hemangiómu môžu zostať permanentné reziduálne zmeny, ako napr. zhrubnuté a fibrotizované tkanivo, jazvy, teleangiektázie. Komplikácie spojené s rozvojom hemangiómu môžu viesť k trvalému znetvoreniu, zjazveniu, ulceráciám, hnisaniu, krvácaniu, zmenám vzhľadu, obštrukcii dýchacích ciest a ku kongestívnemu srdcovému zlyhaniu.

01.01-superficial

Povrchový hemangióm

01.01-deep

Hlboký hemangióm

01.01-mixed-1

Zmiešaný hemangióm

 

Zdroj:

Labreze 2011 JEADV Part I

Antaya RJ. Infantile hemangioma. 2007;1-20.

Birthmarks and vascular anomalies center infantile hemangiomas. University of California, San Francisco School of Medicine Web site. Department of Dermatology. Accessed January 17, 2013.