Čo je infantilný hemangióm?

Infantilné hemangiómy sú benígne vaskulárne tumory (nezhubné cievne nádory) u detí, ktoré sú spôsobené proliferáciou endoteliálnych buniek. Patria medzi najčastejšie tumory mäkkých tkanív a postihujú 3-10 % dojčiat.

Môžu sa vyskytnúť už pri narodení, ale najčastejšie sa objavujú medzi 4.- 6. týždňom života dieťaťa.

Všetky infantilné hemangiómy majú 3 charakteristické obdobia rozvoja a ústupu:

  • rýchla proliferácia (rýchly rast hemangiómu)
  • obdobie stabilizácie (nedochádza už k zmenám veľkosti, štruktúry alebo farby hemangiómu )
  • spontánna regresia (pomalé vymiznutie hemangiómu)

Prvá fáza, kedy dochádza naozaj k veľmi rýchlemu rastu hemangiómu, nastáva väčšinou v prvých 6 mesiacoch života dieťaťa. Obdobie spontánnej regresie, keď infantilný hemangióm postupne vymizne, trvá priemerne 3-7 rokov.

Väčšina infantilných hemangiómov nemusí rodičov znepokojovať, pretože vo viacerých prípadoch samovoľne vymiznú. Existuje však určité percento infantilných hemangiómov, ktoré sú komplikované a tie vyžadujú veľmi rýchlu a neodkladnú liečbu. Podľa literárnych zdrojov sa uvádza, že ide približne o 12 % týchto prípadov.

Ako hlavné rizikové faktory rozvoja infantilného hemangiómu sa označujú: ženské pohlavie (pomer výskytu dievčatá:chlapci je 2,4:1), belosi, nízka pôrodná váha, viacpočetné tehotenstvo.

Presné príčiny vzniku infantilného hemangiómu nie sú príliš známe. Tieto vaskulárne (cievne) tumory sú spôsobené proliferáciou (zmnožením) endoteliálnych buniek. Na základe niektorých štúdií sa uvažuje o vplyve hypoxického stresu (nedostatku kyslíka) ako spúšťacieho mechanizmu, ktorý spôsobuje rast (proliferáciu) a tvorbu abnormálnych cievnych útvarov a to vďaka aktivácii niektorých génov. Nedokonalé vyzrievanie cievneho riečiska a odber vzoriek z choriových klkov placenty sú označované ako ďalšie možné príčiny vzniku hemangiómov. Placentárne a infantilné hemangiómy majú podobné bunkové znaky, preto podporujú teóriu, že „benígne metastázy“ pochádzajúce z placenty, môžu byť tiež príčinou vzniku infantilných hemangiómov. Podľa posledných informácií môžu hrať v etiológii infantilného hemangiómu tzv. endoteliálne progenitorové bunky (EPC), čo sú cievne kmeňové bunky, ktoré bývajú u infantilného hemangiómu až 15-násobne zvýšené v porovnaní so základnými hodnotami.

V prípade, že u dieťaťa začne veľmi rýchlo rásť akékoľvek červené znamienko, alebo útvar na povrchu kože, je najdôležitejšie ihneď kontaktovat lekára špecializujúceho sa na liečbu infantilného hemangiómu, ktorý najlepšie určí presnú diagnózu a navrhne ďalší postup liečby.

Typickými znakmi infantilného hemangiómu pri narodení je prítomnosť malého červeného alebo bieleho znamienka, prípadne vystúpeného útvaru (akoby krvnej podliatiny).

Nacent Hemangioma

Infantilný hemangióm – prvá fáza

Hemangiómy sa môžu objaviť kdekoľvek na tele, ale najviac sa ich vyskytuje na hlave alebo krku. Väčšina hemangiómov je neškodných. Počas rýchlej rastovej fázy hemangiómu však môže dôjsť k ohrozeniu životných funkcií dieťaťa, vždy záleží na lokalizácii hemangiómu.

Vplyvom mechanického poškodenia hemangiómu dochádza často ku krvácaniu, alebo poškodeniu kože nad hemangiómom (pri hlboko uložených hemangiómoch).

Ošetrujúci lekár Vám poskytne všetky dôležité informácie, aby ste boli schopní predísť vzniku možných komplikácií, ktoré sú spojené s rastom a rozvojom infantilného hemangiómu.